Betalingsbetingelser

Bindende påmelding

Alle kurs i regi av URBAN RETREATS har bindende påmelding fra bestillingen er i gjort i vår nettbutikk og vi har sendt ut elektronisk bekreftelse.

www.urbanretreats.no er levert av Kjersti Idem org.nr: 987 837 934. – heretter URBAN RETREATS. Informasjon og bilder på nettstedet er eid av selskapet eller partner og kan ikke kopieres eller brukes uten tillatelse.

Egen helse

Du er selv ansvarlig for å informere instruktøren om helseplager og lignende som kan påvirke gjennomføringen av kurs og klasser. Vi oppfordrer sterkt til at du gir beskjed selv om det kan virke ubetydelig. Eksempler på plager kan være vonde knær, rygger og skuldre, samt hjerteproblemer, problemer med stoffskifte, blodtrykk, graviditet m.m. Når vi vet hva som er dine utfordringer kan vi lettere ta de hensyn som trengs uten at det påvirker klassen forøvrig. NB! Alvorlige helseplager skal man alltid snakke med sin lege om. Vi ønsker kun å tilrettelegge for å følge en vanlig yogaklasse.

Verdisaker

Vi tar ikke ansvar for verdisaker under klasser og kurs vi oppfordrer deg til å finne et egnet sted for vesker og bagger i yogarommet.

Binde påmelding på retreat

De fleste retreats har full betaling ved påmelding. I noen tilfeller er det mulig å reservere plass ved ikke refunderbart depositum.

Betaling

Betaling skjer ved faktura etter registrert påmelding. Betaling faktureres manuelt fra FIKEN.no.

Smittevern

Vi forholder oss til en hver tid til smitteverntiltakene slik de er beskrevet av helsedirektoratet og folkehelseinstituttet. Vi vil informere om eventuelle tiltak her. Dersom noen motsetter seg å følge tiltakene hos URBAN RETREATS vil vi bortvise de fra klassen.

Refusjon

Ved avlysning av kurs, refunderes beløpet for kursdagen(e), enten som tilbakebetaling, eller det tilgodesees tilsvarende kurs på et annet tidspunkt.
Dersom du blir syk og ikke kan delta, kan du ved fremlegging av legeerklæring, få tilbakebetalt kursavgiften mot dekning av våre kostnader ved refusjon.

Ved færre enn 8 påmeldte kan kurs og klasser avlyses på grunn av for få deltakere. Kursavgiften refunderes da i sin helhet.

Personvern, sikkerhet og personopplysninger

I forbindelse med bestillingen, godtar du at URBAN RETREATS lagrer og bruker informasjonen din. Vi gjør dette for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Vi dokumenterer også all kommunikasjon vi har med deg via e-post, for å kunne tilby tjenesten som du forventer av oss. URBAN RETREATS vil ikke avsløre din personlige informasjon til tredjepart. Vi forbeholder oss retten til å bruke e-post for å sende deg oppdateringer om ordren, samt markedsføring og nyhetsbrev.

Det er ikke tillatt å ta bilder eller gjøre opptak av lyd eller video på våre klasser eller i lokalene kurset eller klassen holdes i dersom ikke annet er avtalt. I tilfeller der det er gitt tillatelse til å ta bilde, video eller lydopptak skal ikke dette offentliggjøres uten spesifikt samtykke fra alle involverte parter, inkludert URBAN RETREATS.

Les våre personvernerklæring her

Opptak av klasser på nett

URBAN RETREATS forbeholder seg retten til å gjøre opptak av video som viser instruktøren og eventuelle assistenter på våre onlineklasser.

Kontakt og support

Kontakt og support får du ved å kontakte oss på: info@elisejansen.no eller pr telefon på 40494292. Vi benytter elektronisk kommunikasjon i forbindelse med kjøp og salg av varer og tjenester.

Nyhetsbrev og informasjon

Nyhetsbrev sendes ut via e-postprogrammet Mailchimp hvor link til avmelding er inkludert så de som ønsker det kan melde seg av. URBAN RETREATS sender ut informasjon til deltakere på bestemte kurs der det er nødvendig, som endringer og informasjon angående det aktuelle kurset i inneværende kursperiode og en periode fremover. Dette er ikke via e-postprogram og er ikke en liste man kan melde seg av.

Force majeur

Ved force majeure, slik som krig, omfattende arbeidskonflikt, blokade, brann, miljøkatastrofe, alvorlig infeksjon, pandemier eller andre omstendigheter utenfor URBAN RETREATS sin kontroll som hindrer partene å oppfylle sine forpliktelser vil partene frigi hverandre fra sine forpliktelser. Slikt unntak gjelder under forutsetning av at kurs og klasser ikke kan holdes. URBAN RETREATS varsler så snart som mulig den berørte part.

Klager

Ved klage, vennligst kontakt oss på epost: hei@urbanretreats.no eller pr telefon på 41809150.

Endring av kontrakt

Etter at kunden har gjort et kjøp har Urban Retreats ikke rett til å endre vilkårene i den aktuelle kjøpet med mindre annet er avtalt.

Tvister og lover

Norsk lov skal gjelde for alle kjøp gjort under disse vilkårene. Tvister om kjøp under disse vilkår skal utelukkende behandles av en Norsk domstol.